Cenník

Neúčasť prosím hláste minimálne 24 hodín vopred na tel. čísle 0950 892 235. V prípade neohlásenej absencie Vám bude v prípade predplateného výkonu účtovaná plná suma.

Služba Trvanie Cena
Vstupná konzultácia / vyšetrenie
50 minút
32 €
Individuálna fyzioterapia
50 minút
30 €
Individuálna fyzioterapia (predplatné)*
50 minút
28 €
Individuálna fyzioterapia
30 minút
22 €
Individuálna fyzioterapia (predplatné)*
30 minút
20 €
Manuálne a mobilizačné techniky
30 minút
22 €
Liečebná masáž
50 minút
28 €
Liečebný telocvik
25 minút
16 €
Liečebný telocvik (predplatné)*
25 minút
14 €
Bankovanie
30 minút
20 €
Laseroterapia
8 €
Ultrasonoterapia
8 €
Kineziotejping
5 €

* minimálne 5 výkonov
Cenník platný od 1.7.2022.

Doplňujúce informácie

Platba kartou nie je možná.